VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI

„Když kráčíte, zůstaňte nohama na zemi, ale srdcem v nebi.“
Don Bosco

O NÁS

Přívětivá

Cítit se někde dobře, rád se tam vracet a docházet, prožívat klidné a příjemné chvíle. To je cílem naší školy. Takové prostředí chceme našim žákům, rodičům i všem, kteří přicházejí vytvořit...

Bezpečná

Neustálá přítomnost učitelů, tzv. asistence (podle vzoru sv.Jana Bosca) je nejlepší prevenci všech negativních jevů. Vychovatel a učitel svou přítomností na chodbách a ve třídách automaticky...

Rodinná

Dobrá rodina je typická upřímnou a otevřenou atmosférou, přijetím a otevřenou náručí. Pohoda a veselí jsou základem rodinného klimatu. S tím souvisí plnění povinnosti...

Katolická

Katolická škola Vše, co konáme, a co s dětmi prožíváme, je prodchnuto vírou. Kaple je srdcem školy. Ježíš je přítomen v našich třídách, nejen v podobě kříže na stěnách učeben, ale i v srdcích dětí...

ZÁPIS do 1. třídy

 Opatření Ministerstva školství ze dne 18.3.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
  2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.
 Proto i zápis v naší škole proběhne online formou .  Pokračujte zde zápis online

Informace k přerušení výuky od 11.3.2020

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu. Opatření se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení. Opatření platí do odvolání. 

Co nás čeká?

Plánované akce naší školy

Zápis do 1. třídy

00 online

Zápis dětí do 1. třídy

VÍCE

Den otevřených dveří v Opavě

15:00 Opava

Zveme rodiče s dětmi – zvláště předškoláky na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ “HRÁTKY S VĚDOU”, Který se uskuteční v pondělí dne

VÍCE

Vánoční besídka

17:00 Loutkové divadlo v Opavě

Vánoční besídka v Loutkovém divadle v Opavě. Těšit se můžete na program, který je vytvořen žáky I. stupně Opavské školy

VÍCE

INFORMACE

Přinášíme zprávy o nás

Poznávací výlet do Londýna

Publikováno: 12. března 2020

Žáci 9. třídy si zaletěli na poznávací výlet do Londýna. Během svého čtyřdenního pobytu navštívili nejvýznamnější historické památky města Londýna,

Více

Vítězství v celoroční soutěži

Publikováno: 2. února 2020

Krásného vítězství dosáhl náš školní oddíl Taekwwonda. V celoroční soutěži získal 1. místo. Body se sčítaly za všechny proběhlé závody,

Více

Den otevřených dveří v Opavě

Publikováno: 30. ledna 2020

Zveme rodiče s dětmi – zvláště předškoláky na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ “HRÁTKY S VĚDOU”, který se uskuteční v pondělí dne

Více

Jak zapsat vaše dítě do naší školy?

Škola je otevřena všem dětem. Přijďte se podívat. Zápis proběhne v pátek 3.4.

Velikonoce

A opět si odpočineme 🙂

Co nabízíme

To nejlepší pro vaše děti.

Stravování

Zajišťujeme školní stravování.
Teplý oběd v poledne pro všechny děti.

Družina

Pečujeme o Vaše děti i mimo vyučování v době od 6:30 do 8:00 hodin a od 12:10 do 16:00 hodiny.

Školní spoj

Pravidelná doprava s doprovodem. Hradec nad Moravicí i Opava ráno i odpoledne.

Zájmové útvary

Školní pěvecký sbor, Taekwondo, Sebeobrana, Zajímavá matematika, Kapela, Divadlo a mnoho dalšího je připraveno pro vaše děti.

Speciální vzdělávání

Pečlivě se staráme o všechny potřebné. Máme vypracovaný systém péče o děti se speciálními potřebami.

Školní kaplan

Dětem je pravidelně k dispozici školní kaplan, výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog.

19

Učitelů

15

Tříd

220

Žáků

7

Asistentů

NAŠE TŘÍDY 2019/2020

Naše škola má celkem 15 tříd.