VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI

„Když kráčíte, zůstaňte nohama na zemi, ale srdcem v nebi.“
Don Bosco

O NÁS

Přívětivá

Cítit se někde dobře, rád se tam vracet a docházet, prožívat klidné a příjemné chvíle. To je cílem naší školy. Takové prostředí chceme našim žákům, rodičům i všem, kteří přicházejí vytvořit...

Bezpečná

Neustálá přítomnost učitelů, tzv. asistence (podle vzoru sv.Jana Bosca) je nejlepší prevenci všech negativních jevů. Vychovatel a učitel svou přítomností na chodbách a ve třídách automaticky...

Rodinná

Dobrá rodina je typická upřímnou a otevřenou atmosférou, přijetím a otevřenou náručí. Pohoda a veselí jsou základem rodinného klimatu. S tím souvisí plnění povinnosti...

Katolická

Katolická škola Vše, co konáme, a co s dětmi prožíváme, je prodchnuto vírou. Kaple je srdcem školy. Ježíš je přítomen v našich třídách, nejen v podobě kříže na stěnách učeben, ale i v srdcích dětí...

ZÁPIS do 1. třídy – výsledky

Do prvních tříd v Hradci nad Moravicí a v Opavě bylo zapsáno celkem 30 dětí,
z toho do 1. třídy v Hradci 23 dětí a do 1. třídy v Opavě 7 dětí.
Všechny děti jsou přijaty.
Žádosti o odklad podávejte nejpozději do konce května.
Z důvodu omezeného provozu zařízení můžete doporučení z PPP a od doktora doplnit později.

 

Přerušení výuky od 11.3.2020 – další postup

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu. Opatření se týká všech žáků a studentů. Opatření platí do odvolání.

Od pondělí 11. 5. začínají konzultace k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníku. 

Od pondělí 25. května začnou vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně.

Zatím není jasně, zda bude v červnu umožněno setkávání žáků i ostatních ročníku v rámci “konzultací či občasných vzdělávacích aktivit formou třídnických hodin”, jak bylo dříve avizováno. Zde musíme vyčkat na upřesnění.

 

Harmonogram uvolnění škol                             Ochrana zdraví a provoz ZŠ

INFORMACE

Přinášíme zprávy o nás

Hodnocení žáků za II. pololetí

Publikováno: 21. května 2020

Vážení rodiče a žáci, předkládám informaci k hodnocení / „známkování“ ve II. pololetí. MŠMT vydalo pokyn, který určuje pravidla pro hodnocení.

Více

Studijní skupiny pro žáky I.

Publikováno: 8. května 2020

Od pondělí 25. května bude umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole.  Organizace bude probíhat formou školních skupin – max. 15 žáků ve skupině (jedno

Více

Výuka pro žáky 9. ročníku

Publikováno: 4. května 2020

Čestné prohlášení stahuj Upřesňující informace podle vyhlášky MŠMT Cesta do školy a ze školy Při cestě do školy a ze

Více

Co nás čeká?

Plánované akce naší školy

Zápis do 1. třídy

00 online

Zápis dětí do 1. třídy

VÍCE

Den otevřených dveří v Opavě

15:00 Opava

Zveme rodiče s dětmi – zvláště předškoláky na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ “HRÁTKY S VĚDOU”, Který se uskuteční v pondělí dne

VÍCE

Vánoční besídka

17:00 Loutkové divadlo v Opavě

Vánoční besídka v Loutkovém divadle v Opavě. Těšit se můžete na program, který je vytvořen žáky I. stupně Opavské školy

VÍCE

Jak zapsat vaše dítě do naší školy?

Škola je otevřena všem dětem. Přijďte se podívat. Zápis proběhne v pátek 3.4.

Velikonoce

A opět si odpočineme 🙂

Co nabízíme

To nejlepší pro vaše děti.

Stravování

Zajišťujeme školní stravování.
Teplý oběd v poledne pro všechny děti.

Družina

Pečujeme o Vaše děti i mimo vyučování v době od 6:30 do 8:00 hodin a od 12:10 do 16:00 hodiny.

Školní spoj

Pravidelná doprava s doprovodem. Hradec nad Moravicí i Opava ráno i odpoledne.

Zájmové útvary

Školní pěvecký sbor, Taekwondo, Sebeobrana, Zajímavá matematika, Kapela, Divadlo a mnoho dalšího je připraveno pro vaše děti.

Speciální vzdělávání

Pečlivě se staráme o všechny potřebné. Máme vypracovaný systém péče o děti se speciálními potřebami.

Školní kaplan

Dětem je pravidelně k dispozici školní kaplan, výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog.

19

Učitelů

15

Tříd

220

Žáků

7

Asistentů

NAŠE TŘÍDY 2019/2020

Naše škola má celkem 15 tříd.