VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI

„Když kráčíte, zůstaňte nohama na zemi, ale srdcem v nebi.“
Don Bosco

O NÁS

Přívětivá

Cítit se někde dobře, rád se tam vracet a docházet, prožívat klidné a příjemné chvíle. To je cílem naší školy. Takové prostředí chceme našim žákům, rodičům i všem, kteří přicházejí vytvořit...

Bezpečná

Neustálá přítomnost učitelů, tzv. asistence (podle vzoru sv.Jana Bosca) je nejlepší prevenci všech negativních jevů. Vychovatel a učitel svou přítomností na chodbách a ve třídách automaticky...

Rodinná

Dobrá rodina je typická upřímnou a otevřenou atmosférou, přijetím a otevřenou náručí. Pohoda a veselí jsou základem rodinného klimatu. S tím souvisí plnění povinnosti...

Katolická

Katolická škola Vše, co konáme, a co s dětmi prožíváme, je prodchnuto vírou. Kaple je srdcem školy. Ježíš je přítomen v našich třídách, nejen v podobě kříže na stěnách učeben, ale i v srdcích dětí...

INFORMACE

Přinášíme zprávy o nás

Poslední týden od 22.6.

Publikováno: 18. června 2020

Blížíme se do finále. Máme před sebou poslední týden školy. Díky zmírnění opatření můžeme prožít poslední den společně. Bude to

Více

Docházka do školy od 8.6.

Publikováno: 1. června 2020

Vážení rodiče a žáci, posílám informace k nástupu žáků 2. stupně do školy od 8. června. Účast  je  d o

Více

Hodnocení žáků za II. pololetí

Publikováno: 21. května 2020

Vážení rodiče a žáci, předkládám informaci k hodnocení / „známkování“ ve II. pololetí. MŠMT vydalo pokyn, který určuje pravidla pro hodnocení.

Více

Co nás čeká?

Plánované akce naší školy

Zápis do 1. třídy

00 online

Zápis dětí do 1. třídy

VÍCE

Den otevřených dveří v Opavě

15:00 Opava

Zveme rodiče s dětmi – zvláště předškoláky na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ “HRÁTKY S VĚDOU”, Který se uskuteční v pondělí dne

VÍCE

Vánoční besídka

17:00 Loutkové divadlo v Opavě

Vánoční besídka v Loutkovém divadle v Opavě. Těšit se můžete na program, který je vytvořen žáky I. stupně Opavské školy

VÍCE

Jak zapsat vaše dítě do naší školy?

Škola je otevřena všem dětem. Přijďte se podívat. Zápis proběhne v pátek 3.4.

Velikonoce

A opět si odpočineme 🙂

Co nabízíme

To nejlepší pro vaše děti.

Stravování

Zajišťujeme školní stravování.
Teplý oběd v poledne pro všechny děti.

Družina

Pečujeme o Vaše děti i mimo vyučování v době od 6:30 do 8:00 hodin a od 12:10 do 16:00 hodiny.

Školní spoj

Pravidelná doprava s doprovodem. Hradec nad Moravicí i Opava ráno i odpoledne.

Zájmové útvary

Školní pěvecký sbor, Taekwondo, Sebeobrana, Zajímavá matematika, Kapela, Divadlo a mnoho dalšího je připraveno pro vaše děti.

Speciální vzdělávání

Pečlivě se staráme o všechny potřebné. Máme vypracovaný systém péče o děti se speciálními potřebami.

Školní kaplan

Dětem je pravidelně k dispozici školní kaplan, výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog.

19

Učitelů

15

Tříd

220

Žáků

7

Asistentů

NAŠE TŘÍDY 2019/2020

Naše škola má celkem 15 tříd.