VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI

„Když kráčíte, zůstaňte nohama na zemi, ale srdcem v nebi.“
Don Bosco

O NÁS

Přívětivá

Cítit se někde dobře, rád se tam vracet a docházet, prožívat klidné a příjemné chvíle. To je cílem naší školy. Takové prostředí chceme našim žákům, rodičům i všem, kteří přicházejí vytvořit...

Bezpečná

Neustálá přítomnost učitelů, tzv. asistence (podle vzoru sv.Jana Bosca) je nejlepší prevenci všech negativních jevů. Vychovatel a učitel svou přítomností na chodbách a ve třídách automaticky...

Rodinná

Dobrá rodina je typická upřímnou a otevřenou atmosférou, přijetím a otevřenou náručí. Pohoda a veselí jsou základem rodinného klimatu. S tím souvisí plnění povinnosti...

Katolická

Katolická škola Vše, co konáme, a co s dětmi prožíváme, je prodchnuto vírou. Kaple je srdcem školy. Ježíš je přítomen v našich třídách, nejen v podobě kříže na stěnách učeben, ale i v srdcích dětí...

Jak zapsat vaše dítě do naší školy?

Škola je otevřena všem dětem. Přijďte se podívat.

NAŠE TŘÍDY

Naše škola má celkem 15 tříd.

Do lavic usednete za

Odpočiňte si a nemyslete na školu 🙂

Co nabízíme

To nejlepší pro vaše děti.

Stravování

Zajišťujeme školní stravování.
Teplý oběd v poledne pro všechny děti.

Družina

Pečujeme o Vaše děti i mimo vyučování v době od 6:30 do 8:00 hodin a od 12:10 do 16:00 hodiny.

Školní spoj

Pravidelná doprava s doprovodem. Hradec nad Moravicí i Opava ráno i odpoledne.

Zájmové útvary

Školní pěvecký sbor, Taekwondo, Sebeobrana, Zajímavá matematika, Kapela, Divadlo a mnoho dalšího je připraveno pro vaše děti.

Speciální vzdělávání

Pečlivě se staráme o všechny potřebné. Máme vypracovaný systém péče o děti se speciálními potřebami.

Školní kaplan

Dětem je pravidelně k dispozici školní kaplan, výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog.

19

Učitelů

15

Tříd

220

Žáků

7

Asistentů

Co nás čeká?

Plánované akce naší školy

Volby do školské rady Opava

14:30 Opava

Volby do školské rady.

VÍCE

Volby do školské rady Hradec

15:00 Hradec nad Moravicí

V červnu proběhnou volby do školské rady.

VÍCE

Den dětí a den otevřených

15:00 Hradec nad Moravicí

Zveme Vás na Den dětí a den otevřených dveří.

VÍCE

INFORMACE

Přinášíme zprávy o nás

Matematická olympiáda

Publikováno: 28. dubna 2019

Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům okresního kola Matematické olympiády. Letos dosáhli vynikajících výsledků Dominik Rosenbaum z 8. tř. – 1. místo, Štěpán

Více

Výsledky zápisu pro školní rok

Publikováno: 12. dubna 2019

Výsledky zápisu pro školní rok 2019/2020 - zapsáno celkem 35 dětí, přijato všech 35 dětí. Nástup do 1. třídy v pondělí

Více

Adorační den

Publikováno: 12. dubna 2019

Ve středu před velikonoci proběhne adorační den. Děti budou mít možnost zajít si ke svátosti smíření.

Více