Školská rada

Průběh voleb

• volba třídních kandidátů v Hradci nad Moravicí proběhla dne 10.6.2019, místo konání Hradec nad Moravicí, volba třídních kandidátů v Opavě proběhla dne 17.6.2019, místo konání Opava
• volba zástupce za pedagogy proběhla dne 24.6.2019
• volba člena školské rady třídními kandidáty proběhla dne 25.6.2019, místo konání Hradec nad Moravicí

Složení školské rady pro období 2019-2022

1. člen jmenovaný zřizovatelem Ing. Martin Dušek
2. člen volený zákonnými zástupci Ing.Lukáš Mejzlík
3. člen volený pedagogy Mgr. Antonín Hennig

Volby do školské rady pro období 2019-2022 – člen rady za zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci, v červnu končí funkční období členů školské rady. Proto proběhnou nové volby. Volební období je na 3 roky. Více informací o volbě najdete na našem webu. Volby proběhnou v průběhu třídních schůzek v Hradci a v Opavě. Podle volebního řádu volí v 1. kole každá třída ze svého středu jednoho zástupce.

Zájemci o členství ve školské radě přihlaste se během týdne u třídních učitelů – nejpozději do neděle 9.6. V den volby budete potom z těchto třídních zájemců volit svého zástupce. Ten bude potom pokračovat v 2. kole s volbou zástupce za všechny zákonné zástupce vybraného z volených zástupců z 1. kola.

Složení školské rady pro období červen 2016 až červen 2019

1. člen jmenovaný zřizovatelem Ing. Martin Dušek martin.dusek@viavis.cz
2. člen volený zákonnými zástupci Mgr. Milan Pobořil, PhDr., předseda školské rady, Milan.Poboril@seznam.cz
3. člen volený pedagogy Mgr. Antonín Hennig A.Hennig@seznam.cz

Ing. Tomáš Honěk, ředitel školy


Školská rada – zákon


Volební řád str.1


Volební řád str.2


Zřizovací listina