Přívětivá škola

Cítit se někde dobře, rád se tam vracet a docházet, prožívat klidné a příjemné chvíle. To je cílem naší školy. Takové prostředí chceme našim žákům, rodičům i všem, kteří přicházejí vytvořit.

Učitelé ve svých předmětech dosahují vzdělávacích a výchovných cílů nejenom cestou výkladu, ale také aktivním zapojením žáků do vyučovacího procesu. Rozvíjí se tak tvořivá schopnost a žádoucí improvizace, tedy vlastnosti, které jsou tak nutné k uplatnění člověka v procesu jeho zařazení ve společnosti. Škola jako celek, třídní učitelé i vyučující jednotlivých předmětů chtějí rozvíjet svou pedagogickou činnost ve spojení s rodinou. Toto spojení se považuje za zcela nezbytné k dosažení žádoucího výchovného výsledku. Škola a rodina je tedy dvojicí, která kráčí spolu. Jakákoliv disharmonie je vnímána jako překážka na cestě k dosažení žádoucích klíčových kompetencí žáka. Škola se zajímá o názory rodičů na fungování a zlepšování chodu školy.