Rodinná škola

Dobrá rodina je typická upřímnou a otevřenou atmosférou, přijetím a otevřenou náručí. Pohoda a veselí jsou základem rodinného klimatu. S tím souvisí plnění povinnosti a poslušnost vůči autoritám. Každý je přijímán takový, jaký je. Každý se může otevřeně vyjádřit a projevovat, ovšem nesmí tím omezovat a ubližovat druhým. Tak jako do rodiny se člověk rád vrací, i my usilujeme, aby se i do naší školy všichni těšili a rádi vraceli.

Škola je specifická rodinnou atmosférou ve třídách i v celé škole, je to umožněno nižším počtem žáků ve třídách i společným programem – každodenní ranní modlitba v kapli, společná příprava a vystoupení všech žáků na Vánoční besídce, sportovní akce, kulturní akce, kroužky atd. Všichni žáci se navzájem znají.