Projekt Inovace přírodovědných a technických předmětů

Projekt Inovace přírodovědných a technických předmětů

Projekt Inovace přírodovědných a technických předmětů v Církevní základní škole svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, registrační číslo CZ.1.07/1.1.24/01.0043 je zaměřen na inovaci předmětů matematika, fyzika, chemie, přírodopis a člověk a svět práce. V těchto předmětech inovujeme výuku pomocí nově vytvořených materiálů, které budou vytvořeny v rámci projektu. K dosažení výstupů jsme potřebovali inovovat jednu kmenovou učebnu v učebnu přírodovědných předmětů a vytvořit nově učebnu dílen. V rámci technického vzdělávání chceme podpořit výukový obor tesař, zejména aktivitami, které žáci realizují v předmětu člověk a svět práce a práce se dřevem. Obě dvě podporované oblasti vzdělávání podpoříme exkurzemi a přírodovědně zaměřenými vycházkami.

Dále chceme rozvíjet klíčové kompetence u žáků a podpořit mezipředmětové vazby zejména mezi přírodovědnými předměty.

Celková výše schválené dotace na projekt Inovace přírodovědných a technických předmětů činí 2 059 386,74 Kč.

Učebna dílen

Žáci od začátku školního roku pracují v učebně dílen. Vytvořili si technické výkresy a nyní vyrábějí ze dřeva ptačí budky a krmítka.

Učebna přírodovědných předmětů

Žáci v učebně přírodovědných předmětů řeší úkoly, které jim nachystali pedagogové pro práci s interaktivní tabulí. Práce s interaktivní tabulí je oživením výuky, zábavná pro žáky.