Příměstské tábory v církevní škole

 Příměstské tábory ll

Reg. číslo projektu:
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010332
Název projektu:
Příměstské tábory ll

Období realizace:

1.4.2019 až 30.10.2020

Celkové náklady projektu:

736 298,75,- Kč

Projekt Příměstské tábory v církevní škole je zaměřen na podporu prorodinných opatření. Prorodinná opatření jsou rozvíjena širokou nabídkou příměstských táborů, které probíhají v Církevní základní škole svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí v období velkých prázdnin, podzimních prázdnin a jarních prázdnin. Realizace této aktivity usnadní rodičům zapojení se do pracovního procesu.
Nebudou muset shánět hlídání pro své děti, budou vědět, že se o ně někdo dobře postará.