Příměstské tábory v církevní škole

Příměstské tábory v církevní škole

Reg. číslo projektu:CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007215
Název projektu:Příměstské tábory v Církevní škole
Období realizace:1.7.2017 až 31.3.2019
Celkové náklady projektu:440 705,- Kč

Projekt Příměstské tábory v církevní škole je zaměřen na podporu prorodinných opatření. Prorodinná opatření jsou rozvíjena širokou nabídkou příměstských táborů, které probíhají v Církevní základní škole svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí v období velkých prázdnin, podzimních prázdnin a jarních prázdnin. Realizace této aktivity usnadní rodičům zapojení se do pracovního procesu.
Nebudou muset shánět hlídání pro své děti, budou vědět, že se o ně někdo dobře postará.